Dziecko LIFESTYLE

Kontynuuj naukę z metody PECS – weź udział w szkoleniu dla zaawansowanych

Data publikacji: 2019-06-05
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Kontynuuj naukę z metody PECS – weź udział w szkoleniu dla zaawansowanych
Kategoria: LIFESTYLE, Dziecko

Autyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych, które wpływa na umiejętność codziennej komunikacji. Zaawansowane sposoby pracy z PECS zostaną przedstawione na dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 8-9 czerwca w Poznaniu i 15-16 czerwca w Warszawie.

Kontynuuj naukę z metody PECS – weź udział w szkoleniu dla zaawansowanych LIFESTYLE, Dziecko - Autyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych, które wpływa na umiejętność codziennej komunikacji. Zaawansowane sposoby pracy z PECS zostaną przedstawione na dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 8-9 czerwca w Poznaniu i 15-16 czerwca w Warszawie.

Autyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych, które wpływa na umiejętność codziennej komunikacji – w zakresie relacji społecznych oraz porozumiewania się. Stosowanie skutecznej terapii pracy z dzieckiem jest ważną kwestią dla każdego rodzica oraz terapeuty.
Tu idealnie sprawdzi się PECS – metoda służąca rozwijaniu umiejętności językowych. Zaawansowane sposoby pracy z PECS zostaną przedstawione na dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się
w terminie 8-9 czerwca w Poznaniu i 15-16 czerwca w Warszawie.

Badania pokazują, że 80 proc. dzieci, które rozpoczęły korzystanie z metody PECS przed szóstym rokiem życia, już po dwóch latach stosowania zaczęły posługiwać się wyłącznie mową. Metoda może być stosowana w całej rozpiętości wiekowej, u osób posiadających rozmaite trudności komunikacyjne, poznawcze oraz fizyczne, wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba komunikacji, a nie tylko
w określonym, specyficznym środowisku edukacyjnym.​

Szkolenia organizowane przez PECS Pyramid Polska przebiegają dwuetapowo: etap 1 – PECS Poziom 1 oraz etap 2 – PECS Poziom 2.

– Podczas pierwszego etapu szkolenia – PECS Poziom 1, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest sześć faz PECS oraz jak wprowadzić je przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej. Natomiast
na szkoleniu z poziomu drugiego skupiamy się dokładniej na sposobie realizacji każdej fazy. Omawiamy najczęściej występujące problemy realizacji i wdrażania oraz najbardziej aktualne strategie rozwiązywania tych problemów – mówi Magdalena Kaźmierczak, Dyrektor Kliniczna w PECS Pyramid Polska.

Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności wprowadzania PECS pod okiem konsultanta Pyramid –rozwiązują indywidualne przypadki, a także mogą podzielić się z pozostałymi uczestnikami zarówno swoimi sukcesami, jak i trudnymi przypadkami.

– Odpowiadamy na pytania w taki sposób, aby nie ograniczać się tylko do „naprawienia” danej sytuacji, ale przede wszystkim dostarczyć odpowiednich narzędzi do efektywnego rozwiązywania problemów w przyszłości – dodaje Magdalena Kaźmierczak.

Podczas szkolenia uczestnicy pracują także nad zaawansowanymi strategiami zarówno włączenia PECS do komunikacji w życiu codziennym, jak i do rozwoju mowy. Omawiane są ważne umiejętności, niezbędne do funkcjonalnego porozumiewania się, takie jak odbieranie oraz nadawanie informacji.

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy szczególnie rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi
w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, a także z młodzieżą i dorosłymi – kurs przeznaczony jest dla osób, które już wcześniej uczestniczyły w szkoleniu podstawowym PECS, są w trakcie wdrażania metody i chcą podnieść swoje kwalifikacje. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia PECS Poziom 2.

 

Szkolenie jest płatne:

1399 zł – terapeuta (lekarz)

899 zł – rodzic

 

Najbliższe szkolenia:

➡8-9 czerwca w Poznaniu

➡15-16 czerwca w Warszawie

http://bit.ly/PECS2-Warszawa

 

PECS Pyramid Polska to jedyny ośrodek w Polsce szkolący oraz wydający certyfikaty Terapeuty oraz Superwizora PECS. Tworzą go eksperci, którzy posiadają wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie stosowania metody PECS. To oni czuwają nad wprowadzaniem jej zgodnie z wymaganymi standardowymi protokołami.

Magdalena Kaźmierczak posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; realizacji programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 r. Magdalena Kaźmierczak pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w PECS Pyramid Polska.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Kontynuuj naukę z metody PECS – weź udział w szkoleniu dla zaawansowanych LIFESTYLE, Dziecko - Autyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych, które wpływa na umiejętność codziennej komunikacji. Zaawansowane sposoby pracy z PECS zostaną przedstawione na dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 8-9 czerwca w Poznaniu i 15-16 czerwca w Warszawie.
Hashtagi: #LIFESTYLE #Dziecko

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dziecko   #LIFESTYLE